Sve fotografije koje učestvuju u konkursu biće pažljivo pregledane i ocenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

  1. Tehničke karakteristike (oštrina, upotreba osvetljenja, perspektiva, boje, rezolucija...)
  2. Originalnost
  3. Enciklopedijska vrednost za Vikipediju

Članovi stručnog žirija:

Spisak članova žirija biće naknadno objavljen